Try and Hire

Try & Hire er en løsning som flere og flere virksomheder gør brug af i deres søgen efter den rette medarbejder.

Her har din virksomhed mulighed for på vikarbasis gennem Salix, at ansætte en medarbejder i en periode. På denne måde kan begge parter lære hinanden at kende, inden der skrives kontrakt om fastansættelse.

Try & Hire-forløbet varer i op til tre måneder, hvorefter din virksomhed frit kan ansætte den pågældende medarbejder, uden yderligere omkostninger.

Overtages vikaren tidligere, betaler din virksomhed et beløb reduceret i forhold til vikariatets varighed.

Back to Top